Rozumiem
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, aby umożliwić funkcjonowanie strony i lepiej spełniać Twoje wymagania. Kontynuując przeglądanie serwisu akceptujesz wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.
Wyszukiwanie zaawansowane >>
Wczytuje wyszukiwanie...
0
liczba produktów: 0

 

Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

Poprzednia wersja regulaminu dostępna jest pod tym linkiem

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. 

Sklep internetowy ksiegarenka24.pl, działający pod adresem 

ksiegarenka24.pl, prowadzony jest przez Księgarnię Iuris Prudentia Katarzyna Glimasińska, z siedzibą w Lublinie, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki

 

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@ksiegarenka24.pl; telefonicznie: 505 751 600; pisemnie na adres: Szerokie 109 C, 20-050 Lublin.

 

Słowniczek:

Sklep - prowadzony przez Księgarnię Iuris Prudentia Katarzyna Glimasińska sklep internetowy działający pod adresem: ksiegarenka24.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie,
Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Konsultant - osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827)
E-book - książki w wersji elektronicznej, których treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp.). Pliki z treścią książki mogą być w postaci plików PDF, MOBI  lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep;
Audiobook mp3 - nagranie dźwiękowe w formie elektronicznej zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie audio, mp3 lub innym);
Pliki elektroniczne - treści cyfrowe, e-booki, audiobooki i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym;
PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;
EPUB (electronic publication) - standard zapisu służący do publikowania e-booków;
DRM (Digital rights management) - cyfrowe zarządzanie prawami. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych;
Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 

I.        Przyjmowanie i realizacja zamówień.

         1.        Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie 

ksiegarenka24.pl.

 

         2.        Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową ksiegarenka24.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

                   a.        System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

 

                   b.        Procesor: 1 GHz

 

                   c.        RAM: 1 GB pamięci RAM

 

                   d.        Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

 

                   e.        Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

 

                    f.        Sterowanie: klawiatura, mysz

 

                   g.        Opcjonalnie: słuchawki

 

                   h.        Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

 

                    i.        Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

 

         3.        Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

         4.        W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

 

                   a.        wyboru zamawianych towarów lub usług,

 

                   b.        wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

 

                   c.        wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

 

         5.        W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na podany przez Klienta adres e-mail. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest paragon imienny lub faktura VAT (o ile Klient wybrał ten dowód zakupu).

 

         6.        W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli jego zakup od dostawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie zostanie anulowane. 

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn powyżej, Klient ma następujące możliwości :


 

                   a.        częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

 

                   b.        anulowanie całości zamówienia;

 


Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

 

         7.        W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

 

         8.        Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 

         9.        Zasady sprzedaży e-booków i audiobooków mp3 uregulowane są w Dziale IX.

 

II.        Zmiany w zamówieniach.

         1.        Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień" (wyłącznie dla Klientów posiadających konto w Sklepie). Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem 

kontakt@ksiegarenka24.pl lub telefonicznie pod numerem 505 751 600.

 

         2.        Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.

 

III.        Ceny towarów.

 

         1.        Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 

                   a.        podawane są w złotych polskich,

 

                   b.        zawierają podatek VAT,

 

                   c.        nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

 

                   d.        nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 

         2.        Koszty dostawy uwidocznione w Sklepie dotyczą wysyłek na terytorium Polski. Koszt dostawy poza terytorium Polski ustalane są wg cennika przewoźnika wybranego przez Klienta podczas indywidualnych ustaleń.

 

         3.        Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

         4.        Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

         5.        Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach pomocy w sekcji "Czas i formy dostawy”.

 

       6.      W przypadku odmowy przyjęcia przygotowanej paczki z zamówieniem  przez wybranego przez Klienta dostawcę ze względu na jej gabaryt, Sklep niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innej formy dostawy i, o ile jest to konieczne, dopłaty do kosztów przesyłki. 

IV.        Czas realizacji zamówienia.

 

         1.        Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. Widoczny czas dotyczy jednego egzemplarza danego produktu. Może on ulec wydłużeniu w przypadku zamówienia przez Klienta większej ilości produktów lub jeżeli w przyczyn niezależnych od Sklepu dostawa danego towaru opóźni się. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji (dotyczy to również produktów z przedsprzedaży zamawianych w ramach jednego zamówienia z produktami o krótkim czasie realizacji).

 

         2.      Data premiery widoczna przy produktach w przedsprzedaży jest datą określoną przez wydawcę i nie jest datą wiążącą przy wyliczaniu czasu realizacji.

 

         3.      Czas realizacji zamówień złożonych po godzinie 13.00 liczony jest od następnego dnia roboczego.

 

         4.        Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

 

                   a.        za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 

                   b.        do punktu Paczka w Ruchu lub paczkomatu InPost;

 

         5.        Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

 

         6.        Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską.

 

         7.        Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

 

         8.        Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

 

V.        Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 

         1.        Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 

                   a.        płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

 

                   b.        przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu. 

 

         2.        Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

 

         3.        W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

 

VI.        Reklamacje.

         1.        Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pod adresem 

kontakt@ksiegarenka24.pl W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

         2.        Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

 

         3.        Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

         4.        Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:

 

ksiegarenka24.pl, Szerokie 109 C, 20-050 Lublin

 

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

 

         5.        W przypadku reklamacji gier komputerowych albo programów multimedialnych posiadających elektroniczny klucz aktywacyjny, Klient może - według własnego wyboru - dokonać reklamacji poprzez Sklep lub dokonać reklamacji tego typu produktu bezpośrednio, kontaktując się z jego producentem (dystrybutorem), który zobowiązany jest wysłać do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki.

 

         6.        Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

 

VII.        Prawo odstąpienia od umowy.

         1.        Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z 

formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: ksiegarenka24.pl, Szerokie 109 C, 20-050 Lublin oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

 

         2.        Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

         3.        Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

 

a.     w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

b.     w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

c.     w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

d.     dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

         4.        Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

 

         5.        Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 

VIII.        Zwrot należności Klientom.

 

         1.        Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

 

         2.        Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).

 

         3.        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

IX.        Zasady sprzedaży plików elektronicznych.

 

         1.        Realizacja zamówienia zawierającego e-booka lub audiobooka mp3 rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.

 

         2.        Klient może skorzystać z następujących form zapłaty:

 

a.     przelew tradycyjny lub elektroniczny ,

 

b.     karta kredytowa/płatnicza.

 

Wszystkie ceny e-booków i audiobooków mp3 zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

         3.        Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 12 godzin, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta używany do logowania w Sklepie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku zawierającego e-booka lub audiobooka mp3. Pobranie e-booka lub audiobooka mp3 może wyłączyć możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych w pkt. VII ust. 3 pkt 4 Regulaminu.

 

         4.        Do informacji, o której mowa w pkt. 3 wyżej, zostanie dołączony paragon imienny lub faktura VAT w formie załącznika. Na życzenie Klienta, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta, Sklep wyśle fakturę VAT w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany przez Klienta adres korespondencyjny.

 

         5.        W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII. Zwrot należności Klientom.

 

         6.        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).

 

         7.        Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy), pod warunkiem nie skorzystania z uprawnienia opisanego w pkt VII ust. 3 pkt 4 Regulaminu.

 

         8.        W przypadku rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) opłaconego przez Klienta, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

 

         9.        Zasady korzystania z e-booków i audiobooków mp3:

 

 .      zakup upoważnia do korzystania z e-booka lub audiobooka mp3 przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych,

 

a.     z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, audiobooka mp3, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

 

       10.        Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:

 

 .      pobrany e-book lub audiobook jest uszkodzony,

 

a.     pobrany e-book lub audiobook nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie)

 

b.     pobrany e-book lub audiobook nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny i w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego e-book lub audiobook.

 

W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację, wysyłając stosowne informacje na adres kontakt@ksiegarenka24.pl, podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Sklep, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

       11.   Do otwarcia plików zabezpieczonych systemem DRM wymagane jest aktywne konto Adobe ID oraz bezpłatna aplikacja Adobe Digital Editions. Po założeniu konta Adobe ID i zainstalowaniu wspomnianej aplikacji należy dokonać w tej aplikacji autoryzacji komputera. Dopiero po tych czynnościach zaleca się otworzeniu pliku. W przeciwnym razie traci się przypisaną do danego pliku licencję umożliwiającą otwieranie pliku na 6 urządzeniach (plus dodatkowo jedna licencja po każdym roku korzystania z Adobe ID). Sklep nie odpowiada za utratę licencji w wyniku niewłaściwego postępowania Klienta.

 

       12.        W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

 

X.        Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

 

         1.        Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

         2.        Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

         3.        W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

 

         4.        Klienci Sklepu w każdej chwili mają prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. 
Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://ksiegarenka24.pl/info/PolitykaPrywatnosciKsiegarenki
 

 

XI.        Postanowienia końcowe.

 

         1.        Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Księgarnią Iuris Prudentia Katarzyna Glimasińska.

 

         2.        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

         3.        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. 

 

         4.        Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

 

         5.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

         6.        Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku do odwołania.

 

 

         7.        Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie 

ksiegarenka24.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.Zadzwoń: 505 751 600
Realizacja: tenkai.plSystemy informatyczne